Naše vrijednosti

Vizija

KONČAR-MES želi biti prepoznat kao kvalitetni proizvođač elektromotora i ventilatora u svijetu te pouzdan partner svojim kupcima i zaposlenicima. Težimo konstantnom rastu na području razvoja i inoviranja naših proizvoda i usluga, te zajedno sa ispunjenjem potreba naših kupaca želimo osigurati poslovnu stabilnost i sigurno okruženje za naše zaposlenike.

Misija

Konstantnim ulaganjem u ljude, tehnologiju i naše proizvode težimo osnaživanju našeg brenda i kontinuiranom pronalaženju novih OEM kupaca u HR, regiji i inozemstvu. Kvalitetom i poznavanjem potreba naših kupaca želimo zadržati i povećati njihovo povjerenje, te rad i razvoj tvrtke temeljiti na društveno odgovornom poslovanju.

Strategija

Jačanjem tima i stručnjacima iz područja koja nose našu organizaciju želimo nastaviti održavati i poboljšavati kvalitetu naše usluge i proizvoda. Glavni cilj nam je osiguranje potrebne kvalitete naših proizvoda kroz implementirane sustave kvalitete i investicije u tehnologiju, razvoj novih proizvoda sukladno tehnološkim trendovima kroz stalno ulaganje u naše zaposlenike te očuvanje našeg okoliša i zajednice kroz pametno korištenje dostupnih resursa.

Politika Integriranog sustava upravljanja društva Končar – MES

Uprava društva Končar – MES svjesna je svoje društvene i javne odgovornosti i odgovornosti prema okruženju u kome djeluje te posebnu pažnju posvećuje Politici integriranog sustava upravljanja i mjerljivim ciljevima za njenu provedbu. Uprava osigurava sve potrebne resurse za njenu učinkovitu provedbu i ostvarenje postavljenih ciljeva. Posebnu pažnju posvećuje izobrazbi zaposlenika, analizi postojećih i novonastalih rizika te optimizira sustav za uklanjanje i ublažavanje utjecaja istih.

Politika jasno definira stremljenja društva trajnom poboljšavanju Integriranog sustava upravljanja u cilju ispunjavanja zahtjeva kupaca i postizanju njihovog oduševljenja u vezi kvalitete proizvoda, vremena isporuke, budućih potreba, te korištenja ekološki prihvatljivih materijala uz primjenu važećih normi i zakonske regulative. Svi zaposlenici su obvezni provoditi usvojenu politiku i ciljeve. Društvo je opredijeljeno za održivi razvoj kroz trajno povećanje zadovoljstva kupaca, radnika, vlasnika, dobavljača i drugih relevantnih zainteresiranih strana. U skladu s odrednicama održivog razvoja primjenjujemo Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustav upravljanja zaštite okoliša ISO 14001, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu ISO 45001, Sustavom upravljanja kvalitetom protueksplozijski zaštićenih uređaja sukladan s normom EN/IEC 80079-34, opredjeljenje u primjeni zahtjeva prema Sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001 prilagođeno potrebama organizacije u definiranom opsegu;
Razvoj, proizvodnja i servisiranje elektromotora, ventilatora i pogona za upotrebu u industriji, brodogradnji i eksplozivnim atmosferama

 

Kvaliteta

Društvo Končar – MES preko pedeset godina prisutno je na europskom i svjetskom tržištu u konkurenciji najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stoga uprava utvrđuje politiku kvalitete, kao dio ukupne poslovne politike društva, sa sljedećim ciljevima: ujednačena kvaliteta svih proizvoda,
zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca prema njegovim specifikacijama i ugovorima, uz zadovoljenje zakonskih propisa i normi, te eliminiranje problema koji mogu nastati zbog ne pridržavanja ugovora, izmjena ugovora ili ne pridržavanja odluka, tehničke karakteristike proizvoda na razini vodećih svjetskih proizvođača i važećih normi, sudjelovanje kupca u razvoju proizvoda po posebnim zahtjevima,
stabilnost poslovanja i zadovoljstvo uposlenih.
Za realizaciju politike uprava je trajno uključena u rad svih organizacijskih funkcija, nadzire provođenje politike i ciljeva, a direktorima područja je dodijelila ovlasti i odgovorni su za: kvalitetan rad u području djelovanja, motiviranje suradnika za kvalitetan rad i osiguranje potrebnih resursa.

 

Kvaliteta proizvodnje i popravak proizvoda u Ex- zaštiti

Društvo Končar – MES utvrdilo je politiku kvalitete Ex – proizvoda kao dio ukupne poslovne politike društva sa sljedećim ciljevima:

 • stabilnu kvalitetu i pouzdanu sigurnost proizvoda sukladnih certificiranoj dokumentaciji i tipnim certifikatima,
 • zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca prema njegovim specifikacijama i ugovorima, uz zadovoljenje zakonskih propisa i normi

 

Zaštita okoliša

Društvo Končar – MES svjesno je svoje odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje. Upravljanje zaštitom okoliša uvrstila je u najviše poslovne prioritete te se ciljevi, planiranje i praćenje odvijanja provodi u sklopu Godišnjeg plana društva. Društvo je uspostavilo sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladan normi ISO 14001, a čijom dosljednom provedbom stalno provodi izobrazbu i motivaciju zaposlenih, razvija njihovu svijest o potrebi čuvanja okoliša i sprečavanja njegovog onečišćenja, racionalnog i učinkovitog korištenja energije i drugih prirodnih resursa kako bi se smanjilo njihovo trošenje te svijest o cjeloživotnom vijeku proizvoda.
Društvo upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne utjecaje svojih aktivnosti i trajno poboljšava postignute rezultate upravljanja zaštitom okoliša poštujući u potpunosti hrvatske i europske zakone i propise i primjenjujući važeće norme i standarde. Trajnim nadzorom i preventivnim djelovanjem nastoji onemogućiti pojavu incidentnih situacija.
Društvo Končar – MES svjesno je svoje odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje. Upravljanje zaštitom okoliša uvrstila je u najviše poslovne prioritete te se ciljevi, planiranje i praćenje odvijanja provodi u sklopu Godišnjeg plana društva. Društvo je uspostavilo sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladan normi ISO 14001, a čijom dosljednom provedbom stalno provodi izobrazbu i motivaciju zaposlenih, razvija njihovu svijest o potrebi čuvanja okoliša i sprečavanja njegovog onečišćenja, racionalnog i učinkovitog korištenja energije i drugih prirodnih resursa kako bi se smanjilo njihovo trošenje te svijest o cjeloživotnom vijeku proizvoda.
Društvo upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne utjecaje svojih aktivnosti i trajno poboljšava postignute rezultate upravljanja zaštitom okoliša poštujući u potpunosti hrvatske i europske zakone i propise i primjenjujući važeće norme i standarde. Trajnim nadzorom i preventivnim djelovanjem nastoji onemogućiti pojavu incidentnih situacija.

 

Zdravlje i sigurnost radnika

Društvo Končar – MES sukladno zakonskim propisima RH trajno i sustavno provodi identifikaciju opasnosti, procjenjuje i nadzire rizike koji utječu ili mogu utjecati na zdravlje i sigurnost zaposlenika i trećih. Društvo permanentno i sveobuhvatno planira, provodi i ocjenjuje osposobljenost svih zaposlenika za zaštitu na radu, provodi prethodne i periodične provjere zdravstvenih sposobnosti zaposlenika, vrši ispitivanja: fizikalno kemijskih čimbenika u radnim prostorima, instalacija u objektima, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, te razvija svijest i razumijevanje o pojedinačnim obvezama zaposlenika i potiče njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju, preispitivanju i unapređenju sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu.

 

Informacijska i kibernetička sigurnost

Društvo Končar – MES opredjeljuje se u primjeni zahtjeva Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Sukladno opredjeljenju osigurati ćemo cjelovitost i integritet svih podataka kojima baratamo i pružiti neometano odvijanje radnih procesa. Naša ustrajnost ka pružanju informacijske sigurnosti na najvišoj razini temelji se na; zaštiti informacije na više razina, unutarnjih i vanjskih, zlonamjernih i slučajnih , prepoznavanju potencijalnih rizika i poduzimanja mjera u uklanjanju potencijalnih rizika, kontinuiranoj usklađenosti sa Zakonima i Propisima vezano uz informacijsku i kibernetičku sigurnost, omogućavanju kontinuiteta poslovanja kod pojave kriza i rizika, edukaciji i osvještavanju djelatnika u području informacijske i kibernetičke sigurnosti te težnji ka stalnom unapređivanju prema primjerima dobre poslovne prakse.

Zašto izabrati KONČAR-MES?

 • Proizvođač iz Europe sa vlastitom proizvodnjom i razvojem
 • Samostalnost u razvoju novih proizvoda
 • Osobna podrška svim kupcima
 • Zadovoljstvo klijenata diljem svijeta
 • Više od 70 godina tradicije
 • Izravan razvoj projekata sa kupcem
 • Pristup svim tržišnim trendovima
 • Neprestani razvoj tehnologija, proizvoda i ulaganje u obrazovanje zaposlenika
 • Kratki rokovi i pouzdane isporuke smanjuju troškove skladišta
 • Politika zaštite okoliša
 • Racionalna uporaba energija i sirovina

Pošaljite upit

  Klikom na gumb, suglasni ste s Pravilima privatnosti stranice koncar-mes.hr