Protueksplozijski ventilatori

KONČAR-MES protueksplozivni aksijalni i centrifugalni ventilatori ispunjavaju zahtjeve 94/9/EU direktive te mogu biti korišteni u Zoni 1 i Zoni 2.

 

Aksijalni i centrifugalni ventilatori u Ex-verziji nisu gotovi proizvodi spremni za upotrebu nego su zamišljeni kao komponente klimatizacijskih uređaja, ventilacije i uređaja za uklanjanje ispušnih plinova. Smiju se pustiti u rad tek kada se ugrade u skladu s njihovom namjenom te se uvjeri u njihovu sigurnost preko zaštitnih uređaja u skladu s DIN EN 294, DIN EN 60529 i potrebnih protu-eksplozijskih zaštitnih mjera u skladu s N107-2:2003 standardom.

 

Konstrukcija KONČAR-MESa odgovara kategorijama 2 i 3 ATEX normi, koje pokrivaju 1., 2., 21. i 22. zonu plinova i prašine.

  Kontaktirajte nas:

  Pošaljite upit

  Klikom na gumb, suglasni ste s Pravilima privatnosti stranice koncar-mes.hr

  Pošaljite upit

   Klikom na gumb, suglasni ste s Pravilima privatnosti stranice koncar-mes.hr