Garancija

Nedostaci u radu ili nastala oštećenja na proizvodima unutar jamstvenog roka (obrazac za reklamaciju) trebaju, ako su uzrokovani greškom u materijalu ili kakvoći izrade, biti prijavljeni proizvođaču  KONČAR-MES d.d. uz navođenje slijedećih podataka:

 • broj otpremnice ili računa po kojem je proizvod isporučen
 • kataloška oznaka neispravnog proizvoda (tvornički broj i kodni broj)
 • razlog reklamacije, opis neispravnosti uz prilog slike i/ili video

 

Primjedba:
Opis “Ne radi“ nećemo prihvatiti, već treba opisati stvarni problem. Nedostaci u radu ili oštećenja nastala zbog neadekvatne i nepažljive uporabe prilikom transporta/skladištenja/priključivanja ne smatraju se opravdanim kao reklamacijski zahtjevi unutar jamstvenog roka. Isto vrijedi i ako je proizvod prije dostave proizvođaču bio rastavljan unutar jamstvenog roka.

 

IZJAVA O JAMSTVU
Sustav kvalitete uspostavljen u KONČAR-MES d.d. certificiran je u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001. Na osnovu toga pravilan rad naših proizvoda osiguran je kontrolom u procesu i završnom kontrolom prije otpreme kupcu na osnovu koje se izdaje jamstveni list. Ukoliko bi i pored toga došlo do neispravnosti i poremećaja u radu uvjetovanih nesolidnošću izrade ili lošim materijalom obvezujemo se da ćemo u jamstvenom roku iste otkloniti na naš trošak i uspostaviti zajamčenu ispravnost proizvoda. Jamstvo vrijedi 12 mjeseci u skladu s Općim uvjetima prodaje ili kako je definirano ugovorom i teče od dana prodaje/preuzimanja proizvoda. Kupac je dužan pridržavati se datih uputa za uporabu i održavanje priloženih uz svaki proizvod. U slučaju prigovora i reklamacije na isporučeni proizvod kupac je dužan dostaviti otpremnicu ili račun po kojemu je proizvod kupljen, a koji vrijedi ujedno kao i garancija. Ukoliko se uvidom utvrdi da je uzrok kvara greška na proizvodu unutar garantnog roka, a sve u skladu s jamstvenim pravima, troškove servisa snosit će KONČAR-MES d.d. Ukoliko se uvidom utvrdi da je uzrok kvara greška na proizvodu izvan garantnog roka, troškove servisa snositi će naručitelj.

Jamstvena prava kupac gubi u slučaju:

 • mehaničkog oštećenja uzrokovanog krivnjom kupca
 • nepravilne upotrebe ili spajanja proizvoda, nepoštivanje uputstava za upotrebu
 • neovlaštenog rastavljanja proizvoda
 • mehaničkih, kemijskih, termičkih ili drugih oštećenja kao posljedica djelovanja agresivne okoline ili vremenskih nepogoda
 • nezadovoljstva radom zbog nepravilnog odabira proizvoda
 • primjene s tehnički nesukladnim proizvodima
 • lošeg održavanja proizvoda , zamjene dijelova neoriginalima.

KONČAR-MES d.d. nije odgovoran naručitelju ili bilo kojoj trećoj osobi za gubitak prihoda, gubitak uslijed nemogućnosti korištenja/uporabe, prekid proizvodnje, izgubljene poslove ili neizravne, ne nematerijalne, popratne ili posljedične štete.

Servis

Servis:

 • Popravak elektromotora i ventilatora
 • Kvalitetno prematanje motora sa snimanjem namota
 • Mogućnost prodaje na principu “staro za novo”
 • Ovlašteni popravljač Ex motora i ventilatora

 

Usluge:

 • Sačmarenje
 • Strojna obrada
 • Rezanje
 • Balansiranje

Kvaliteta

Kvaliteta naših proizvoda i usluga utemeljena je u implementaciji vodećih standardiziranih sustava za upravljanje procesima. Dugogodišnji smo nositelj certifikata ISO 9001 Quality Management System. Uz ISO standarde, veliku pažnju posvećujemo brzini i odazivu u implementaciji zahtjeva kupaca, pri tom osiguravajući stalna poboljšanja svojih proizvoda, te naših usluga i servisne podrške kupcima.

Politika kvalitete upravlja načinom na koji se odnosimo prema svim zainteresiranim stranama u našem poslovanju: kupcima, dobavljačima, zaposlenicima i lokalnoj zajednici.

 

Politika kvalitete
KONČAR-MES provođenjem utvrđene politike kvalitete osigurati će postizanje zadovoljstva kupaca i poslovnih partnera postojanošću i pouzdanošću svojih proizvoda i usluga, zaposlenika značajem njihovog položaja i uloge u poslovanju tvrtke, vlasnika uspješnim poslovanjem, a društvene zajednice brigom za sigurnost zaposlenih i zaštitom okoliša.

Kvaliteta koju gradimo usklađena je s normom ISO 9001:2015. Ona se jamči sustavom opisanim u Priručniku kvalitete i temelji se na ispunjavanju zahtjeva naših kupaca.

Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama proizvodnog procesa i pružanja usluge. Jamči se dosljednom primjenom certificiranog sustava upravljanja kvalitetom i kontinuiranim poboljšanjima. Sustav upravljanja kvalitetom provode i za njega su odgovorni svi zaposlenici tvrtke prema svojim zadacima i nadležnostima, u svakom trenutku i u svim segmentima poslovanja tvrtke.

 

Stoga smo uspostavili politiku kvalitete kao dio opće poslovne politike tvrtke, zajedno sa sljedećim ciljevima:

 • ujednačena kvaliteta svih proizvoda
 • zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca u skladu s njihovim specifikacijama i ugovorima uz poštivanje zakonskih propisa i normi, kao i uklanjanje problema koji mogu nastati zbog nepoštivanja ugovora, izmjene ugovora ili neusklađenosti s odlukama
 • tehničke karakteristike proizvoda po standardima vodećih svjetskih proizvođača i primjenjivim standardima
 • sudjelovanje kupaca u razvoju proizvoda prema posebnim zahtjevima
 • stabilnost poslovanja i zadovoljstvo zaposlenika

U pogledu realizacije politike, uprava je stalno uključena u rad svih funkcija organizacije i nadzire politiku i provedbu postavljenih ciljeva. Voditelji odjela imaju ovlasti i odgovornosti: motiviranje zaposlenika za kvalitetan rad i osiguravanje potrebnih resursa.

 

Sustav upravljanja zaštitom okoliša
Uz sustav upravljanja kvalitetom, a s ciljem poboljšanja poslovanja po svim aspektima, uveli smo i sustav upravljanja zaštitom okoliša.

Sustav je zasnovan na zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015. Temelji se na postavljanju ciljeva vezanih uz očuvanje okoliša, praćenju ostvarenja tih ciljeva i kontinuiranom poboljšavanju sustava.

Konzalting

KONČAR-MES nudi konzultantske usluge od inovativnih inženjerskih usluga u procesu dizajniranja i ugradnje do sustava za praćenje i ugovora o uslugama koji promoviraju pouzdan i učinkovit rad vaših električnih motora. Kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli u poboljšanju kvalitete, smanjenju potreba za održavanjem i produljenju životnog vijeka vaših električnih motora. U rasponu od malih, kataloških jedinica do vrlo velikih električnih motora, KONČAR-MES tehnologija i usluge povećavaju učinkovitost i smanjuju ukupne operativne troškove i OEM-ova i krajnjih korisnika.

Pošaljite upit

  Klikom na gumb, suglasni ste s Pravilima privatnosti stranice koncar-mes.hr